بررسی عامل های مؤثر بر تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان

مجتبی قره محمودلو؛ نادر جندقی؛ مریم صیادی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.52547/envs.33366

چکیده
  سابقه و هدف: خورندگی و رسوب­گذاری آب فرآیندهای فیزیکوشیمیایی هستند که سبب کاهش مقدار جریان آب در لوله‌های انتقال آب، کاهش عمر مفید تأسیسات آبرسانی، افزایش مصرف انرژی برای انتقال آب و بروز برخی بیماری‌ها در مصرف‌کنندگان می‌گردد. پژوهش حاضر به ­منظور بررسی تمایل خوردگی و ترسیب در طول مسیر رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین رودخانه‌های ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب

مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت‌پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.89

چکیده
  سابقه و هدف: مطالعه کیفیت آب‌های زیرزمینی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه پایدار در هر منطقه‌ای می‌باشد و اطلاعات تعیین کننده‌ای را برای مدیریت آب در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند. در سال­ های اخیر برداشت بی‌رویۀ آب از آبخوان‌های کشور سبب کاهش کیفیت آب زیرزمینی در بیشتر دشت‌ها شده‌است. این تحقیق بمنظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی ...  بیشتر