مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزرعه‌های گندم و جو دیم، مطالعه موردی: شهرستان آق قلا (استان گلستان)

محمد تقی فیض بخش؛ نصیبه رضوان طلب؛ پریسا علی زاده

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.121

چکیده
  سابقه و هدف: در سال‌های اخیر مصرف انرژی در کشاورزی به­شدت افزایش پیدا کرده و کشاورزی مدرن در زمینه‌ی انرژی، بسیار پرمصرف شده است. بیشتر انرژی مصرفی برای تولید محصول­ های کشاورزی بدلیل استفاده از نهاده‌هایی مانند: ماشین‌آلات، سوخت‌های فسیلی، کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها است که استفاده نامناسب از این نهاده‌ها افزون بر پائین ...  بیشتر