تحلیل و پیش‌بینی تغییرهای کاربری زمین ها در نواحی ساحلی استان گیلان

سحر عبداللهی؛ هاشم داداش پور

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.121

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر­های کاربری زمین در استان ساحلی گیلان در دهه‌های اخیر مشکل­ هایی مانند تخریب جنگل و تالاب، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، افزایش آلودگی‌های ‌محیط زیستی را بوجود آورده است. با توجه به اهمیت این منطقه بلحاظ ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد و استفاده انسان از این محیط برای انواع فعالیت‌های مسکونی، صنعتی و تفریحی لازم ...  بیشتر