تجزیه زیستی زایلن توسط باکتری های آزاد و تثبیتشده Sphingomonas paucimobilis strain TY4-HX ، بر اکسید گرافن

حسین محمدپور؛ مهدی شهریاری نور؛ رامین یوسفی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 63-80

چکیده
  سابقه و هدف: در چند دهه اخیر،زایلن به همراه تعدادی دیگر از ترکیب­ های آروماتیک موجود در نفت خام و دیگر محصول­ های پتروشیمی به‌عنوان یکی از آلاینده‌های مهم خاک محسوب شده­ اند، بنابراین هدف از این بررسی، یافتن سویه باکتری برای تجزیه زیستی این ترکیب و افزایش راندمان تجزیه این ترکیب به کمک تثبیت این باکتری بر روی ترکیب­ هایی با ...  بیشتر