تحلیل شبکه اجتماعی سازمان ‏های فعال در احیای دریاچه ارومیه

سید رضا اسحاقی؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ عبدالمطلب رضایی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 239-258

https://doi.org/10.52547/envs.18.4.239

چکیده
  سابقه و هدف: مجموعه عوامل با اثرات تشدیدکنندگی بر روی یکدیگر، منجر به خشکی دریاچه ارومیه گردیده ‏اند. جامعه ‏ای که درگیر و در تعامل با حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده‏ اند به خوبی به وظایف خود عمل نکرده ‏اند که باعث بروز تخریب محیط‏زیست شده اند. هدف این مطالعه تحلیل شبکه اجتماعی سازمان های فعال در احیای دریاچه ارومیه در مورد مسائل ...  بیشتر