انتخاب بهترین روش ساماندهی پساب کارخانه فراوری ماهی با توجه به مدل AHP (کارخانه فرآوری ماهی میرود)

مرضیه آقاسی؛ ناصر مهردادی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 167-180

چکیده
  سابقه و هدف: صنعت فراوری ماهی تولید کننده مقدار زیادی از مواد زائد جامد و پساب است. پساب فراوری ماهی به‌طور عمده شامل پساب حاصل از پردازش اولیه ماهی خام، شستشوی کارخانه و زائدات خام باقی مانده(خون، امعا و احشا و...) است. چربی بالای موجود در پساب شهرک صنعتی می رود باعث ایجاد مشکل تصفیه، دفع و بحران‌های محیط زیستی گردیده است. هدف از این ...  بیشتر