مطالعات گرده برخی از گونه های بومی و غیربومی شاخص شهر تهران: رویکرد اکولوژی-آلرژی

مجید بهشتی؛ احمدرضا محرابیان؛ فرزانه خواجویی نسب؛ محمدرضا فضل الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1046

چکیده
  سابقه و هدف:. تهیه و تدوین داده­ های گرده شناختی یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت محیط زیست شهر تهران است. این بانک اطلاعاتی در راستای تهیه اطلس گرده ­شناسی و تهیه تقویم گرده­ای ایران، مدیریت آسم و آلرژی شهر تهران، اقلیم شناسی، باستان شناسی، گرده شناسی عسل نیز کاربرد دارد. تاکنون مطالعات محدودی در این حوزه به انجام رسیده است، ...  بیشتر

بوم شناسی و بانک اطلاعات گرده گونه‌های درختچه‌ای و کاشته شده علفی شهر تهران: رویکرد مدیریت اکولوژیک و ایمنی شهری

صفا گوهری؛ احمدرضا محرابیان؛ راهله شکوهی شورمستی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 77-112

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1012

چکیده
  سابقه و هدف: داده ­های علم گرده­ شناسی، در علوم متنوعی چون سیستماتیک­ گیاهی، گرده ­شناسی عسل شامل بررسی و ارزیابی کیفیت وخلوص عسل، گرده­ شناسی هوا، چینه ­شناسی، پزشکی­ قانونی، آب­ و­هواشناسی دیرینه، بازسازی پوشش­ های گیاهی دیرین، پیش­ بینی و شبیه ­سازی وقایع اقلیمی گذشته و پیش بینی وقایع اقلیمی آینده، باستان ...  بیشتر

الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس (.Onosma L. (Boraginaceae Juss در بخشی از واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران

حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.73

چکیده
  سابقه و هدف: با افزایش نرخ نابودی تنوع زیستی در سال های اخیر روش های نوینی برای حفاظت پیدایش یافته اند. بعنوان نمونه شناساییناحیه هایی با تمرکز منحصربه فرد گونه های انحصاری و نیز زیستگاه گونه هایی با ارزش های ویژه مانند تمرکز گونه های دارویی و ژنتیکی و یامناطقی که به شدت در معرض تهدید قرار دارند می توان با می توان با صرف هزینه های کمتر ...  بیشتر