بررسی کارایی فرمولاسیون پودری یک کنسرسیوم باکتریایی تجزیه‌کننده آلاینده‌های هیدروکربنی در مقیاس پایلوت میدانی

علی ابوالحسنی سورکی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ سیدامید رعنایی سیادت

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.57

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی­ های نفتی می ­توانند سبب آسیب­ های جدی و بلندمدت بر محیط‌زیست و سلامت جامعه ­های انسانی شوند. ترکیب ­های هیدروکربنی می ­توانند در طبیعت به­ مدت طولانی باقی مانده و تبدیل به آلاینده­ های محیط زیستی شوند. پاک‌سازی آلودگی­ های هیدروکربنی همچنان موضوعی چالشی برای پژوهشگران رشته ­های مختلف می ­باشد. ...  بیشتر

بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چای و تراشههای درخت بلوط توسط قارچ گنودرما

اعظم جوانمرد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ مهران کیانی راد

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  پسماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی حاوی مقادیر قابل توجهی ازترکیبات لیگنینی و سلولزی میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی وافزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیکمعضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است کهمیکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی درعدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن ...  بیشتر

زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی

میتراالسادات طباطبائی؛ مهناز مظاهری اسدی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1384

چکیده
  نفت ترکیب پیچیده ای از انواع هیدروکربن ها است که در اعماق زمین تحت فشار دمای بالا اعماق شکل گرفته است. تا کنون مطالعات متعددی در سراسر دنیا وجود میکروارگانیسم های بومی مخازن نفتی با شرایط دشوار مخزنی اعم از دمای بالا، شوری بالا و فشار بالا را به اثبات رسانده است. آرکی باکترها در واقع باکتری های باستانی با ویژگی های منحصر به فرد از لحاظ ...  بیشتر