بررسی رابطه ارزش های فردی و مصرف سبز در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

آزاده عسکری؛ سپیده سمایی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
   سابقه و هدف: رشد آلودگی­ های محیط زیست در چند دهه ­ی اخیر منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرف­ کننده به نام مصرف­ کننده سبز شده است. این افراد خود را در برابر محیط زیست مسئول می­ دانند و از محصول­ هایی استفاده می­ کنند که به محیط زیست کمتر آسیب بزند. با شناخته شدن این مصرف­ کنندگان شرکت­ها تلاش بیشتری برای سبزتر کردن فعالیت­ ...  بیشتر