ارزیابی و مدل‌سازی شبکه عصبی درختان چنار خطرآفرین فضای سبز شهری

مژده نافیان؛ محسن بهمنی؛ الهام قهساره اردستانی؛ علی سلطانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.77

چکیده
  سابقه و هدف: فضای سبز به‌عنوان یکی از با ارزش ترین ارکان زنده کالبد شهری دارای اهمیت بالایی است. در برنامه ­ریزی و مدیریت این فضا، شناسایی و ثبت اطلاعات مربوط درختان کشت‌شده در خیابان برای ارزیابی احتمال بروز خطر ناشی از آن‌ها امری ضروری است. بخش بزرگی از درختان چنار1 کهنسال در شهرهای صنعتی و پرجمعیت در معرض انواع آلودگی‌های آب ...  بیشتر