palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 2، شماره 3، پاییز 1383 بررسی تنوع زيستی و فون مگس های گل در شهرستان برداسکن(خراسان رضوی) description چکیده file_download PDF
( شاهرخ پاشایی راد, فرهاد امیری مقدم, حسین صادقی, مسعود شيدایی )
دوره 14، شماره 3 (1395)، پاییز 1395 بررسی تنوع زیستی تعدادی از ژنوتیپ‌های برتر فندق (Corylus avellana L.) منطقه فندقلو بر اساس برخی از خصوصیات میوه و شرایط محیطی description چکیده file_download PDF
( جواد فرخی, احمد ارشادی, سونا حسین آوا, مهران اوچی اردبیلی )
دوره 11، شماره 1، بهار 1392 بررسی تنوع زیستی درختی و علفی در منطقه حفاظتشده دناي غربیو ارتباط آن با عوامل محیطی description چکیده file_download PDF
( سید معین الدین زمانی, رقیه ذوالفقاري )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1388 بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD description چکیده file_download PDF
( مریم پژمان مهر, محمد اسماعیل حسنی, سید محمد فخر طباطبایی, جواد هادیان )
دوره 12، شماره 1، بهار 1393 بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران description چکیده file_download PDF
( مریم صارمی, عین اله روحی مقدم, نصراله بصیرانی )
دوره 6، شماره 1، بهار 1387 بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشدپیچک صحرایی(Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.) description چکیده file_download PDF
( محمد رضا لبافی حسین آبادی, اسداله حجازی, فریبا میقانی, حمیده خلج, محمدعلی باغستانی )
دوره 5، شماره 3، پاییز 1386 بررسی توانایی صدف Dreissena polymorpha در کاهش غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری (سیستم باز description چکیده file_download PDF
( لیلی غلام حسینی, آرش جوانشیر, امیر حسام حسنی )
دوره 5، شماره 1، بهار1386 بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران description چکیده file_download PDF
( اسکندر زند, فاطمه بناکاشانی, محمد علی باغستانی, آذر مکنالی, مهدی مین باش )
دوره 6، شماره 4، زمستان 1387 بررسی توزیع مکانی کادمیوم و تعیین پوشش گیاهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان با استفاده از GIS و RS description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, آزاده کاظمی, محمدرضا گیلی, داود عاشورلو )
دوره 15، شماره 4 (1396)، زمستان 1396 بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه زنان درتوسعه پایدار فضای زیستی کلان شهر تهران description چکیده file_download PDF
( زهرا عزیزآبادی فراهانی, ساسان ودیعه, زهرا حضرتی صومعه )
دوره 13، شماره 1، بهار1394 بررسی جنبه‎های تفکیک مواد زاید ارگانیک از مبدا در منطقه 22 تهران (مطالعه موردی شهرک شریف) description چکیده file_download PDF
( قاسم علی عمرانی, زهرا عابدی, محبوبه امامی )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1387 بررسی حذف سورفکتانت ها با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بسترمتحرک (MBBR) description چکیده file_download PDF
( روح اله نوری, بیتا آیتی, حسین گنجی دوست )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1389 بررسی خشکسالی در مناطق خشک مرکزي ایران با استفاده از تصاویر ماهواره اي با تکیه برشاخص هاي گیاهی (مطالعه موردي: شیرکوه یزد) description چکیده file_download PDF
( محسن ابراهیمی, روشنک درویش زاده, علی اکبر متکان, داوود عاشورلو )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1389 بررسی خشکسالی و تحلیل روند دوره هاي خشک کوتاه مدت ایرانشهربا استفاده از مدل زنجیره مارکف در دوره آماري 1385- 1359 description چکیده file_download PDF
( تقی طاوسی, محمود طاوسی, محمود خسروي, خالد قادري زه )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1390 بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی درکشورهای منتخب عضو OECD و OPEC : با روشی جدید description چکیده file_download PDF
( ناصر علی عظيمی, سجاد برخورداری )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1388 بررسی رابطه تنوع ، غنا، یکنواختی وفراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آنها در منطقه سبزوار description چکیده file_download PDF
( احسان پروانه اول, مائده دهقانی تفتی, بهرام حسن زاده کیابی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1389 بررسی رابطه همجمعی در آمد سرانه و انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران description چکیده file_download PDF
( مرتضی مولایی, محمد کاوسی کلاشمی, حامد رفیعی )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1388 بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس description چکیده file_download PDF
( سمیه امیرتیموری, صادق خلیلیان )
دوره 15، شماره 1، بهار 1396 بررسی رفتار فلزات سنگین طی اختلاط مصبی رودخانه سفیدرود با دریای خزر description چکیده file_download PDF
( علی معرفت, عبدارضا کرباسی, حسن سرشتی )
دوره 4، شماره 1، بهار 1385 بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تياب و کلاهی در تنکه هرمز description چکیده file_download PDF
( هنگامه صفا ايسينی, افشین دانه کار, احسان کامرانی )
دوره 12، شماره 2، تابستان 1393 بررسی سطح سواد محیطزیست کارکنان دولت جهت انتخاب مناسبترین شیوه آموزشی description چکیده file_download PDF
( آلاله قائمی, پونه قائمی, سیدمحمد شبیري )
دوره 14، شماره 1، دوره 14 , شماره 1: بهار 1395 بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران description چکیده file_download PDF
( هدا محمدی, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, محسن جهان )
دوره 4، شماره 1، بهار 1385 بررسی سه ساله وضعيت پرندگان پارک ملی بوجاق description چکیده file_download PDF
( عباس عاشوری, کارمران زلفی نژاد )
دوره 8، شماره 4، زمستان 1389 بررسی شاخص های بهره وری در زیر بخش زراعت و باغداری طی سال های 1381- 1371 (2002- 1992) description چکیده file_download PDF
( جعفر کامبوزیا )
دوره 3، شماره 1، بهار 1384 بررسی عادات رژيم غذایی سیاه ماهی دو اکوسيستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دريای خزر description چکیده file_download PDF
( حسین مصطفوی, اصغر عبدلی )
201 - 225 (609)