palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 14، شماره 4، زمستان 1395 بررسی اهلی سازی و استقرار گونه مرتعی بومی ملیکا( Melica persica ) برای استفاده در فضای سبز شهری description چکیده file_download PDF
( الهام نصرآبادی, محمد فرزام, منصور مصداقی, حامد علی لبافیان )
دوره 5، شماره 1، بهار1386 بررسی برخی جنبه های اکولوژیکی گونه Schizothorax pelzami از رودخانه لایین سو در شمال شرق ایران description چکیده file_download PDF
( اصغر عبدلی, پونه رسولی, حسین یزدان دان بی بالان, لیلا عبدلی )
دوره 7، شماره 1، بهار 1388 بررسی برنامه های درسی مقطع راهنمایی با تاکید بر محورهای آموزش محیط زیست description چکیده file_download PDF
( شادی دیبایی, اکرم الملوک لاهیجانیان )
دوره 10، شماره 3، پاییز 1391 بررسی بستر طبیعی مجموعه روستایی اندار گلی و ملفه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) description چکیده file_download PDF
( سعید میرریاحی, ساعد فرج نژاد قادی, مریم قاسم نژاد )
دوره 7، شماره 1، بهار 1388 بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) description چکیده file_download PDF
( پرویز رضوانی مقدم, رضا قربانی, علیرضا کوچکی, لیلا علیمرادی, گلثومه عزیزی, آسیه سیاهمرگویی )
دوره 14، شماره 2، تابستان 1395 بررسی تأثیر مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان بر تمرکز فلزات سنگین و گوگرد در خاک description چکیده file_download PDF
( فاطمه راست منش, علیرضا زراسوندی, آزرم باقری بیرگانی )
دوره 14، شماره 3 (1395)، پاییز 1395 بررسی تأثیر کانسار مس- مولیبدن پورفیری هفت‌چشمه (ورزقان) بر سلامتی زیستمندان منطقه حفاظت‌شده ارسباران description چکیده file_download PDF
( خدیجه پور رنجبری, عبدالرضا واعظی هیر, محمد رضا حسین زاده )
دوره 10، شماره 1، بهار 1391 بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum) description چکیده file_download PDF
( حامد منصوری, اسکندر منصوری زند, مرتضی توکلی , محمد علی باغستانی )
دوره 13، شماره 1، بهار1394 بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه‌های صنعتی بر خروجی مدل AERMOD description چکیده file_download PDF
( لاله عباسی چالشتری, فرهاد نژاد کورکی, خسرو اشرفی )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1390 بررسی تاثیر خشکسالی های دو دهه اخیر بر منابع آب زیرزمینی دشت میناب و وقوع پدیده فرونشینی description چکیده file_download PDF
( محمد مهدی حسین زاده, احمد نوحه گر )
دوره 6، شماره 1، بهار 1387 بررسی تاثیر سر بر جوانه زنی ، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به سرب در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) description چکیده file_download PDF
( علی چراتی آرائی, ملیحه خانلریان خطیری )
دوره 14، شماره 2، تابستان 1395 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در دالان‌های خیابانی description چکیده file_download PDF
( آیدا کیان مهر, سید حسین بحرینی )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1389 بررسی تاثیر فعالیت هاي کشاورزي بر کیفیت آب رودخانه سیکان description چکیده file_download PDF
( حسین صباحی, محمد فیضی, هادي ویسی, کمال سادات سیلان )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1388 بررسی تاثیر کمبود آب بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) description چکیده file_download PDF
( ابراهیم شریفی عاشور آبادی , محمد حسین لباسچی , بهروز نادری , بهاره الهوردی ممقانی )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1383 بررسی تاثیرات گازوئیل بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازگونه های زراعی description چکیده file_download PDF
( زاهده چاقری , فاطمه آقایاری , غلامحسین ابراهیمی پور, حسین شاکر بازار نو, فرانسواز برنارد )
دوره 12، شماره 2، تابستان 1393 بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چاي و تراشههاي درخت بلوط توسط قارچ گنودرما description چکیده file_download PDF
( اعظم جوانمرد, مهناز مظاهري اسدي, مهران کیانی راد )
دوره 9، شماره 4، زمستان 1390 بررسی تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در برخی اندام های کاکایی سیبری (Larus heuglini) در ذخیره گاه زیست کره حرا description چکیده file_download PDF
( ابراهیم هوشیاری, علیرضا پور خباز )
دوره 9، شماره 1، بهار 1390 بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان description چکیده file_download PDF
( مرضیه سرمدی, محبوبه ایرانی, فرانسواز برنارد )
دوره 15، شماره 4 (1396)، زمستان 1396 بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی آهو (Gazella subgutturosa) در پارک ملی گلستان description چکیده file_download PDF
( حسین وارسته مرادی, میثم مددی )
دوره 13، شماره 4، زمستان 1394 بررسی تطبیقی مؤلفههای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو و جدید با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری (نمونه موردی: شهرهای قدیم و جدید هشتگرد) description چکیده file_download PDF
( *مجتبی رفیعیان, علی اکبر تقوایی, مریم مروت نیا )
دوره 10، شماره 1، بهار 1391 بررسی تغییرات عمده اقلیمی ، سن یابی و تعیین نوع دیاژنز در سواحل جنوبی دریای خزر در طی صده گذشته با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن description چکیده file_download PDF
( ترانه شارمد, محمد حسین آدابی, عبدالرضا کرباسی, حسین باقری )
دوره 10، شماره 2، تابستان 1391 بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین (سرب ، روی ، منگنز و آهن) در خاک و شاخساره شاهی (Lepidium sativum L.) تحت تیمارهای آلی و معدنی description چکیده file_download PDF
( منصوره کریمی, غلامرضا ثواقبی, بابک متشرع زاده )
دوره 11، شماره 2، تابستان 1392 بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندي مقادیر کل عناصر آهن، روي، مس و منگنزبا استفاده از روش زمینآمار در خاكهاي جنوب تهران description چکیده file_download PDF
( فاطمه یزدانی نژاد, حسین ترابی گل سفیدي )
دوره 15، شماره 2، تابستان 1396 بررسی تغییرات گستره جنگل های مانگرو با استفاده از RS و GIS (بررسی موردی: مانگروهای استان هرمزگان) description چکیده file_download PDF
( داود مافی غلامی, معصومه بهارلوئی, بیت اله محمودی )
دوره 14، شماره 4، زمستان 1395 بررسی تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی با شبکه‌ عصبی مصنوعی description چکیده file_download Remote
( زیبا بختیاری, مسعود یزدان پناه )
176 - 200 (609)