عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1388 ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3) چکیده   PDF
نیلوفر فریقی, هومان لیاقتی, محمود شریعت, مسعود منوری
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1390 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان چکیده   PDF
محمد حسین رجبی, افشین سلطانی, بیتا وحیدنیا, ابراهیم زینلی, الیاس سلطانی
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1394 ارزیابی مطلوبيت زيستگاه تابستانه وزمستانه گوسفند وحشی البرز مرکز ی( O.o.arkali &O.o.vigneii) به روش حداكثر بي نظمي در استان تهران چکیده   PDF
امير عباس احمدي, بهمن شمس اسفند اباد
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1395 ارزیابی مقاومت برخی گونه‌های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بام‌های سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد چکیده   PDF
نوید وحدتی, علی تهرانی فر, فاطمه کاظمی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا چکیده   PDF
محمد خالدی , هومان لیاقتی, مریم محمد امینی, سایمن وسن
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1387 ارزیابی نگرش نسبت به توسعه پایدار چکیده   PDF
حسن صدوق ونینی, هادی ویسی, علی اشرف علیپور
 
دوره 11, شماره 3: پاییز 1392 ارزیابی و تحلیل تناسب اراضی شهري براي توسعه پارك هاي شهري (منطقه مطالعه: شهر سنندج) چکیده   PDF
محمدرضا مثنوي, مرتضی دیناروندي, حمید تاسا
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 ارزیابی و مدیریت ریسک خطاهای انسانی در اتاق کنترل واحدهای نمک زدایی و تقویت فشار گاز مارون به روش هازوپ انسانی چکیده   PDF
صدیقه موسوی پور
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 ارزیابی واحدهای تصفیه پساب در کنترل آلودگی صنعت پتروشیمی : مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی آبادان چکیده   PDF
سهیلا شکراله زاده, فرشته گل محمد
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 ارزیابی پتانسیل گیاه‌پالایی گونه‌های گیاهی مرتعی در خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی با تاکید بر فلز سنگین نیکل چکیده   PDF
اسفندیار جهانتاب, محمد جعفری, بابک متشرع زاده, علی طویلی, نصرت الله ضرغام
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران ) چکیده   PDF
ابراهیم فتائی , سید مسعود منوری, امیر حسام حسنی, سید احمد میرباقری, عبدالرضا کرباسی
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 ارزیابی کیفیت نماهاي منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازي توسعه گردشگري چکیده   PDF
فریال احمدی, محمدرضا بمانیان, مجید مخدوم
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1383 استانداردهای آلودگی صوتی در خودروهای سواری کشور چکیده   PDF
سعید سعید متصدی, حامد حداد خداپرست, مهدیه بوبه دژ
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1386 استراتژی مقاومت به سرما در لاروهای دیاپوزی ساقه خوار برنجChilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در ایران چکیده   PDF
مریم عطاپور, سعید محرمی پور, جعفر کامبوزیا
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده چکیده   PDF
اکبر باغوند, علی دریابیگی زند, غلامرضا نبی بیدهندی, ناصر مهردادی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 استفاده از امواج فراصوت جهت گوگردزدايي از نفت خام چکیده   PDF
حسین حسینی, عبدالقادر حمیدی فلاحی, علی اکبر عظمتی
 
دوره 12, شماره 2: تابستان 1393 استفاده از دادههاي طیفنگاري زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهاي داخل خشکیها (مطالعه موردي: تالاب انزلی) چکیده   PDF
آزاده کاظمی, حمید رضا جعفري, علی ترابیان, علی اکبر متکان
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1384 استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفيلم در تصفيه بیولوژی فاضلاب چکیده   PDF
آزاد کاوسی, مهدی برقعی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1384 استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گياهان سوزنی برگ چکیده   PDF
امید نوری رودسری, سیده عذرا علی موسوی, بهرام اکبری
 
دوره 13, شماره 2: تابستان1394 استفاده از کشت مخلوط برای پالایش گیاهی خاک‌های آلوده به کادمیوم در حضور کی‌لیت‌های طبیعی و مصنوعی چکیده   PDF
دنیا متقی, مهدی همایی, رسول راهنمایی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 اصول و معیارهاي طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز چکیده   PDF
محمدرضا پورجعفر, علیرضا صادقی, فریال احمدي
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی چکیده   PDF
اسماعیل ضرغامی, شهرام پوردیهیمی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1384 اقتصاد اگوتوريسم و کاهش تاثیرات منفی زيست محيطی چکیده   PDF
ناصر عظيمی
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1394 الگوی تجارت آب مجازی در فعالیتهای اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده – ستانده گسترش یافته چکیده   PDF
مرتضی تهامی پور, عباس صلاح, عباس عرب مازار
 
دوره 9, شماره 2: تابستان 1390 امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دار آباد- جمشیدیه چکیده   PDF
امید بهمنی, مریم برنجی
 
76 - 100 (582) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>