عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 15، شماره 1: بهار 1396 ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان بر کیفیت محیط‌زیست در منطقه منا: رویکردهای میانگین لگاریتم‌ دیوژیا و هم‌انباشتگی پانل چکیده   PDF
علی افضلی, وحید ماجد
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1391 ارزیابی تاثیرات تنش های گرمایی در کشت ذرت (مطالعه موردی استان قزوین) چکیده   PDF
محمود احمدی, هانیه میرحاجی, هانیه میرحاجی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین چکیده   PDF
ساناز خرمی پور, سید مسعود منوری, برهان ریاضی, نعمت الله خراسانی
 
دوره 5, شماره 1: بهار1386 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان چکیده   PDF
عبدالمجید مهدوی دامغانی, علیرضا کوچکی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی رضوانی مقدم
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1391 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی چکیده   PDF
سارا تاجدوست, رمضانعلی خاوری نژاد, فریبا میقانی, اسکندر زند, زهرا نورمحمدی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1388 ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران چکیده   PDF
فخرالدین هاشمی شادگان, کورس خوشبخت, عبدالمجید مهدوی دامغانی, هادی ویسی, هومان لیاقتی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1387 ارزیابی تولید انجیر ارگانیک درمنطقه استهبان با استفاده از تحلیل SWOT چکیده   PDF
مجید جوانمرد, حسین محمودي
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1384 ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان بوشهر بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی چکیده   PDF
رزيتا شريفی پور, افشين دانه کار, جعفر نوری دانه کار
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 ارزیابی حفاظتی و بوم‌شناختی گیاهان پارک ملی بمو چکیده   PDF
محمد رضا کنعانی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 ارزیابی حقوقی استانداردهاي آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده چکیده   PDF
محسن عبداللهی, علی مشهدي, مسعود فرهادی
 
دوره 13, شماره 1: بهار1394 ارزیابی خطر محیط‎زیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امام به روش تطبیقی HAZAN و Frank And Morgan چکیده   PDF
سید علی جوزی, سحر رضائیان, سیده نجمه حیدری پیربلوط
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 ارزیابی دو الگوریتم داده کاوی CART و CHAID در پیش بینی دمای هوای ایستگاه سینوپتیک اراک چکیده   PDF
سیدحسن میرهاشمی, مهدی پناهی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف آب د رمجموعه کارخانجات بازیافت کاغذ بسته بندی درایران چکیده   PDF
حسین کرمانیان, زهرا رزم پور, امید رمضانی, مهدی رحمانی نیا
 
دوره 13, شماره 2: تابستان1394 ارزیابی ریسک محیط‎زیستی پروژه‎های انتقال گاز (مطالعه موردی: خط لوله 24 اینچ تسوج - سلماس) چکیده   PDF
سحر رضائیان, سید علی جوزی, مهدی ایرانخواهی
 
دوره 13, شماره 2: تابستان1394 ارزیابی ریسک واحد پلی کربنات پتروشیمی خوزستان با استفاده از روش‎های تلفیقی PHA و EFMEA چکیده   PDF
سید علی جوزی, سیده اولیا هاشمی
 
دوره 11, شماره 3: پاییز 1392 ارزیابی زیستمحیطی چشمههاي آبگرم منطقه مرکزي مازندران چکیده   PDF
سید جواد مقدسی, پدرام ناوي, مرضیه رضایی عبدلی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1392 ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ایران با استفاده از شاخص Geo-accumulation چکیده   PDF
رضا بشیري خوزستانی, بابک سوری
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1386 ارزیابی سیستم ذخیره سازی ، جمع آوری و دفع پسماندها در بیمارستانهای خصوصی شهر تهران چکیده   PDF
فاطمه رضایی, سید مسعود منوری, قاسمعلی عمرانی
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1393 ارزیابی شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده (SPEI) جهت شناسایی خشکسالی در اقلیم‌های مختلف ایران چکیده   PDF
کاظم نصرتی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1388 ارزیابی صدمات بهره برداری جنگل به زاد آوری و توده های سرپا (مطالعه موردی ، بخش نمخانه جنگل خیرود) چکیده   PDF
باریس مجنونیان, مقداد جورغلامی, محمود زبیری, جهانگیر فقهی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 ارزیابی فرآیند برنامه ریزي "آمایش سرزمین" در ایران و راهکارهاي بهبود آن چکیده   PDF
محمد حسین شریف زادگان, سید امیر رضوي دهکردي
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی تالابها از نظر جامعه محلی(مطالعه موردي: تالاب انزلی، گیلان) چکیده   PDF
عاطفه غلامدوست اشکیکی, صادق صالحی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1388 ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3) چکیده   PDF
نیلوفر فریقی, هومان لیاقتی, محمود شریعت, مسعود منوری
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1390 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان چکیده   PDF
محمد حسین رجبی, افشین سلطانی, بیتا وحیدنیا, ابراهیم زینلی, الیاس سلطانی
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1394 ارزیابی مطلوبيت زيستگاه تابستانه وزمستانه گوسفند وحشی البرز مرکز ی( O.o.arkali &O.o.vigneii) به روش حداكثر بي نظمي در استان تهران چکیده   PDF
امير عباس احمدي, بهمن شمس اسفند اباد
 
51 - 75 (570) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>