عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1388 کاربرد تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس مطالعه موردی: تصویر آیکونوس ارومیه چکیده   PDF
علی اکبر متکان, محمد سهرابی نیا, سعید صادقیان, دادفر معنوی
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1390 کاربرد تلفیقی سنجش ازدورو مدل های آمار مکانی در شناسائی شوری خاک چکیده   PDF
علی اکبر نوروزی, مهدی همایی, عباس فرشاد
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی چکیده   PDF
مرضیه حجاریان, امید حسین زاده, فرانگیز خالدی کوره
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1391 کاربرد سنجش از دور در شناسایی گسل ها، دگرسانی ها و کشف رابطه میان لیتولوژی و پوشش گیاهی درمنطقه سیاه بیشه (مازندران ) چکیده   PDF
علی اکبر متکان, محمد یزدی, داود عاشورلو, سیده نرگس ساداتی
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربري اراضیبا تأکید برتوسعه شهري (تالاب انزلی) چکیده   PDF
علی بالی, سیدمسعود منوری, برهان ریاضی, نعمت ا... خراسانی, میرمسعود خیرخواه
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 کاربرد شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای IRS درتعیین سطح جنگل های حرای نایبند درمجاورت تاسیسات نفتی پارس جنوبی چکیده   PDF
سید نورالدین امیری, ژیلا سجادی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1387 کاربرد فنولوژي علف هاي هرز مزارع گندم در بهینه سازي کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم چکیده   PDF
مهدی مین باشی معینی, حمید رحیمیان , محمدعلی باغستانی, حسن محمد علیزاده , میر مسعود خیرخواه, سیدحسین ناظر کاخکی, احمد دیه جی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 کاربرد مدل تحلیل خوشهاي در تحلیل فضایی اکوتوریسم (مطالعۀ موردي: اکوتوریسم سیستان) چکیده   PDF
اصغر ضرّابی, سعید موحدي, حمیدرضا رخشانی نسب
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 کارکرد عدالت در حفاظت جهانی محیط زیست چکیده   PDF
ژانت بلیک
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1386 کاهش تخریب منابع طبیع یاز طریق معرفی فناوری بیوگازدر روستای قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی چکیده   PDF
خدیجه مرادی, کیومرث زرافشانی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1386 کاهش تخریت منابع طبیعی از طریق معرفی فناوري بیوگازدر روستاي قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی چکیده   PDF
خدیجه مرادی, کیومرٍث زرافشانی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 کاهش تغییر آب‌ و‌ هوای جهانی و بایستگی‌های برنامه‌ریزی شهری؛ طرح مسئله‌ای برای کلان‌شهر تهران چکیده   PDF
علی محمدنژاد, مظفر صرافی
 
دوره 12, شماره 3: پاییز 1393 کمّی‌سازی بیماری و مرگ‌های قلبی-عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده SO2 هوای شهر تبریز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390 چکیده   PDF
پیمان طالبی پور, احمد جنیدی جعفری, فریده عتابی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1387 کیفیت پساب صنعتی شرکت ذوب آهن اصفهان واثرات آن بر اراضی تحت کشت مو چکیده   PDF
حمیدرضا رحمانی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1389 گردشگری با محیط زیستی پایدار – نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران چکیده   PDF
ناصر علی عظیمی, ژانت بلیک, سید محمد مجابی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1389 گزینش مناسب ترین حجم معماری برای بناهای یکپارچهبا سامانه فتوولتاییک (BiPV)در تهران چکیده   PDF
علیرضا فارسی محمدی پور
 
دوره 5, شماره 1: بهار1386 گونه های غیر بومی تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل (استان گلستان )؛ اشاراتی برای برنامه های حفاظتی و مدیریتی تالاب ها چکیده   PDF
رحمان پاتیمار
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1391 گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن توسط باکتری Klebsiella oxytocaجداسازی شده از خاک های آلوده به نفت جنوب اهواز چکیده   PDF
احمد لاله, سلیمان امیری, غلامحسین ابراهیمی پور, جواد فخاری
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 گیاه پالایی خاك هاي آلوده به فلزات سنگین ناشی از فاضلاب شهرك صنعتی اشتهارد توسط گیاهان بومی و مرتعی چکیده
جعفر نوری, امیرحسام حسنی, ایرج مهرگان, فرامرز معطر, محمدرضا صادقی بنیس
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1395 ‌ بررسی ارتباط بین انتشارCO2 ، ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخش‌های منتخب نیروگاهی و پالایشگاهی چکیده   PDF
ویدا ورهرامی, مرتضی تهامی پور, زهرا حقی
 
551 - 570 (570) << < 18 19 20 21 22 23