عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 پهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازي گاما (مطالعه موردي: حوزه آبخیز هراز) چکیده   PDF
حمیدرضا مرادي, حمیدرضا پورقاسمی, مجید محمدي, محمدرضا مهدویفر
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1395 پهنه بندی خطر آتش سوزپهنه‌بندی خطر وقوع آتش‌سوزی جنگل با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (بررسی موردی: منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ)ی در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده   PDF
منیره موسی بیگی, فاطمه میرزابیگی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 پهنه بندی پتانسیل آلوده کنندگی حوضه آبخیز سد کرج با تلفیق روشهای ارزیابی توان اکولوژیک ، تحلیل پارامترهای کیفی آب و SWOT چکیده   PDF
الهام قاسمی زیارانی, شهرزاد فریادی
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1395 پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران چکیده   PDF
جواد بیات, سید حسین هاشمی, کورس خوشبخت, رضا دیهیم فرد
 
دوره 11, شماره 4: زمستان 1392 پيش بيني زمان تاخير با استفاده از روابطي بر مبناي رگررسيون فازي چکیده   PDF
مسلم حیدری, سید جواد ساداتی نژاد, افشین هنربخش
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1390 پیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیز چکیده   PDF
افشین هنر بخش, سید جواد ساداتی نژاد, مسلم حیدری, محمد رضا مزدیان فرد
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1386 پیشنهاد برنامه ریزی چند منظوره "سبزراه" در مناطق ساحلی ایران مطالعه موردی: انزلی – دریای کاسپین ، بوشهر – خلیج فارس چکیده   PDF
امین رستنده
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1385 چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ريزی و طراحی محيط چکیده   PDF
شهيندخت برق جلوه
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 چالشهاي حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایرانچالشهاي حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران چکیده   PDF
محسن عبدالهی, مسعود فریادي
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 ژئو شیمی زیست محیطی معدن زغال سنگ لاویج، البرز مرکزی چکیده   PDF
محمد یزدی, رعنا اسماعیل پور, پدرام ناوی, احمد خاکزاد
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1387 کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در حفاظت و بهسازی رودخانه های درون شهری : مطالعه رودخانه خشک شیراز چکیده   PDF
لیلا کوکبی, بهناز امین زاده
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1385 کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای چکیده   PDF
مرتضی عاشورلو, عباس علیمحمدی, پرویز رضائیان, داود عاشورلو
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1388 کاربرد تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس مطالعه موردی: تصویر آیکونوس ارومیه چکیده   PDF
علی اکبر متکان, محمد سهرابی نیا, سعید صادقیان, دادفر معنوی
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1390 کاربرد تلفیقی سنجش ازدورو مدل های آمار مکانی در شناسائی شوری خاک چکیده   PDF
علی اکبر نوروزی, مهدی همایی, عباس فرشاد
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی چکیده   PDF
مرضیه حجاریان, امید حسین زاده, فرانگیز خالدی کوره
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1391 کاربرد سنجش از دور در شناسایی گسل ها، دگرسانی ها و کشف رابطه میان لیتولوژی و پوشش گیاهی درمنطقه سیاه بیشه (مازندران ) چکیده   PDF
علی اکبر متکان, محمد یزدی, داود عاشورلو, سیده نرگس ساداتی
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربري اراضیبا تأکید برتوسعه شهري (تالاب انزلی) چکیده   PDF
علی بالی, سیدمسعود منوری, برهان ریاضی, نعمت ا... خراسانی, میرمسعود خیرخواه
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 کاربرد شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای IRS درتعیین سطح جنگل های حرای نایبند درمجاورت تاسیسات نفتی پارس جنوبی چکیده   PDF
سید نورالدین امیری, ژیلا سجادی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1387 کاربرد فنولوژي علف هاي هرز مزارع گندم در بهینه سازي کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم چکیده   PDF
مهدی مین باشی معینی, حمید رحیمیان , محمدعلی باغستانی, حسن محمد علیزاده , میر مسعود خیرخواه, سیدحسین ناظر کاخکی, احمد دیه جی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 کاربرد مدل تحلیل خوشهاي در تحلیل فضایی اکوتوریسم (مطالعۀ موردي: اکوتوریسم سیستان) چکیده   PDF
اصغر ضرّابی, سعید موحدي, حمیدرضا رخشانی نسب
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 کارکرد عدالت در حفاظت جهانی محیط زیست چکیده   PDF
ژانت بلیک
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1386 کاهش تخریب منابع طبیع یاز طریق معرفی فناوری بیوگازدر روستای قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی چکیده   PDF
خدیجه مرادی, کیومرث زرافشانی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1386 کاهش تخریت منابع طبیعی از طریق معرفی فناوري بیوگازدر روستاي قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی چکیده   PDF
خدیجه مرادی, کیومرٍث زرافشانی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 کاهش تغییر آب‌ و‌ هوای جهانی و بایستگی‌های برنامه‌ریزی شهری؛ طرح مسئله‌ای برای کلان‌شهر تهران چکیده   PDF
علی محمدنژاد, مظفر صرافی
 
دوره 12, شماره 3: پاییز 1393 کمّی‌سازی بیماری و مرگ‌های قلبی-عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده SO2 هوای شهر تبریز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390 چکیده   PDF
پیمان طالبی پور, احمد جنیدی جعفری, فریده عتابی
 
551 - 575 (582) << < 18 19 20 21 22 23 24 > >>