عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 15، شماره 1: بهار 1396 بررسی لخته سازی فلزات سنگین طی اختلاط مصبی رودخانه سفید رود با دریای خزر چکیده   PDF
عبدارضا کرباسی, علی معرفت, حسن سرشتی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1388 بررسی محیط زیست تالاب سیاه کشیم چکیده   PDF
حسین گنجی دوست, بیتا آیتی , حسین خارا, سید حجت خداپرست, امیر اکبرزاده
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1386 بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت چکیده   PDF
فریماه عابدین زاده, سید مسعود منوری
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1388 بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارس چکیده   PDF
حمید رضا ساسان فر, اسکندر زند, محمد علی باغستانی, محمد جواد میرهادی
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1390 بررسی مقاومت سوروف (Echinochloa spp.) به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایران چکیده   PDF
محمد بیطرفان , حسن محمدعلیزاده , اسکندر زند, بیژن یعقوبی , فاطمه بناکاشانی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1392 بررسی مقایسهاي کارایی حذف آمونیاك توسط بیوفیلترهايبا بستر کمپوست متخلخل و خاك فرآوري شده چکیده   PDF
سعید متصدي زرندي, اشرف مظاهري تهرانی, محمدرضا مسعودي نژاد
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1386 بررسی منابع آلاینده آب های زیرزمینی دشت ایذه، شمال شرق خوزستان چکیده   PDF
حمیدرضا ناصری, فرشاد علیجانی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1387 بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای دو گونه Townsendia leptotes و T.incanaاز خانواده Asteraceae چکیده   PDF
مسعود شیدایی, جانت ویتن
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1393 بررسی میزان اثربخشی مقادیر مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و روی بر میزان نیترات در غلاف و خصوصیات کمّی لوبیا سبز (Phaseolous Vulgaris) ژنوتیپ Sunray در منطقه ورامین چکیده   PDF
محمد نصری
 
دوره 12, شماره 3: پاییز 1393 بررسی میزان تأثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل‌سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران چکیده   PDF
حسین شهبازی, وحید حسینی, یوسف رشیدی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 بررسی میزان تجمع آفت کش د.د. ت در ماهیان خوراکی تالاب شادگان و ارزیابی خطر آن برای مصرف کنندگان چکیده   PDF
مرتضی داودی, عباس اسماعیلی ساری, نادر بهرامی فر, سید محمود قاسمپوری
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 بررسی میزان غلظت و سطوح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق در غرب ایران چکیده   PDF
مهدی رجبی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران چکیده   PDF
امیر حسام حسنی, فهیمه قنادی, اقدس رحیمی
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 بررسی نقش آموزش بر کيفیت محيط زیست در کشورهای در حال توسعه (کشورهای منتخب منا) چکیده   PDF
صديقه عطرکار روشن
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1388 بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افر اد به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی : دریای خزر) چکیده   PDF
حامد رفیعی, حمید امیرنژاد
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 بررسی نقش ابعاد رهبري در توسعه قابلیت هايکارآفرینی محیطی سمنهاي زیست محیطی ایران چکیده   PDF
سید محمد مقیمی, امیر علم بیگی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته چکیده   PDF
امیر نعیمی, غلامرضا پزشکی راد, بهزاد قره یاضی
 
دوره 12, شماره 2: تابستان 1393 بررسی نگرشهاي کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی چکیده   PDF
سید محمد شبیري, حسین میبودي, نازنین امیدوار
 
دوره 15، شماره 1: بهار 1396 بررسی و اولویت‌بندی پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ملکان) چکیده   PDF
باقر نیکجو, عباس عبدشاهی, مسعود یزدانپناه
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1386 بررسی و شناسایی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی(از قواعد داخلی تا تلاشهای بین المللی ) چکیده   PDF
علی مشهدی
 
دوره 13, شماره 1: بهار1394 بررسی و مقايسه غلظت و پراکنش الياف آزبست در مناطق مسکونی ، تجاری و معابر ترافیکی در شهرتهران چکیده   PDF
فریده عتابی, یوسف رشیدی, حسین حسنخانی
 
226 - 250 (582) << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>