اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ل

لاریجانی, مریم, دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
لاریمی, سیده ناعمه, دانشگاه تربیت مدرس، تهران (Iran, Islamic Republic of)
لاله, احمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لاهیجانیان, اکرم الملوک, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
لباسچی , محمد حسین
لبافی حسین آبادي, محمدرضا, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور (Iran, Islamic Republic of)
لبافی حسین آبادی, محمد رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
لشکری پور, غلامرضا, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
لقمانی , مهران
لمرسدورف, نوربرت, استاد گروه خاکشناسی مناطق معتدله، دانشگاه جورج آگوست گوتینگن، گوتینگن، آلمان. (Germany)
لموچی, راضیه, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣشهر (Iran, Islamic Republic of)
لک, راضیه, ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ، (Iran, Islamic Republic of)
لکزیان, امیر, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد (Iran, Islamic Republic of)
لکزیان, امیر, ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ (Iran, Islamic Republic of)
لیاقتی, هومان, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لیاقتی, هومان, دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
لیاقتی, هومان
لیاقتی, هومان, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ (Iran, Islamic Republic of)
لیاقتی, هومان, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 21 (21)