اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دادالهی سراب, علی
دادالهی سراب, علی, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (Iran, Islamic Republic of)
دادخواه, علیرضا, مجتمع آموزش عالی شیروان (Iran, Islamic Republic of)
دانش پژوه, نوشین, دانشگاه صنعتی شریف، (Iran, Islamic Republic of)
دانه کار, افشين, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دانه کار, افشین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
داودی, مرتضی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)
درمياني, نرگس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
درویش زاده, روشنک, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
دریابیگی زند, علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دریجانی, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی (Iran, Islamic Republic of)
دریجانی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دستاران , فاطمه
دستان, سلمان, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، (Iran, Islamic Republic of)
دستان, سلمان, دانشگاه پيام نور (Iran, Islamic Republic of)
دشتی, سولماز, گروه محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
دشتی, سولماز, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
دلشاد, مجتبی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، (Iran, Islamic Republic of)
دهقان شعار, مجید
دهقانی تفتی, مائده, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
دورقی, عبدالمجید
دورقی, عبدامجید, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (Iran, Islamic Republic of)
ديرکس, رنه, دانشگاه ویرجینیا (United States)
دیبایی, شادی, سازمان حفاظت محیط زیست (Iran, Islamic Republic of)
دیبایی, نرگس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (30)    1 2 > >>