اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خاتون فاضلی, نرجس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
خادمی, حسین, دانشگاه صنعتی اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
خارا, حسین
خالدی , محمد
خالدی کوره, فرانگیز, دانشگاه ارومیه
خالصی فرد, حمیدرضا, دانشگاه زنجان (Iran, Islamic Republic of)
خان احمدي, معصومه, جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
خان سفید, مهدی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
خانلریان خطیری, ملیحه
خاوازي, کاظم, موسسه تحقیقات خاک و آب (Iran, Islamic Republic of)
خاوری نژاد, رمضانعلی, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
خاک جسته, خدیجه
خاک پور, امیر, دانش‌آموخته دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
خاکزاد, احمد, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
خاکسار, مهناز, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
خبازی, سامان, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز (Iran, Islamic Republic of)
خجسته خسرو, سعید, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (Iran, Islamic Republic of)
خداشناس, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد (Iran, Islamic Republic of)
خداوردیزاده, محمد, دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
خداپرست, سید حجت
خدایی, کمال, دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، گروه زمین‌شناسی محیطی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
خدری غریب وند, لادن, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
خراسانی, نعمت ا..., داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
خراسانی, نعمت الله, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
خراسانی, نعمت اله, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (53)    1 2 3 > >>