اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جاوید, فریده, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده حقیقی فرد, نعمت ا...
جعفرنژادی, علیرضا, ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز، اﯾﺮان (Iran, Islamic Republic of)
جعفرنیا, شهرام, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
جعفري, حمید رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, بابک, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, حمید رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, حمید رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, سودابه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, سید محمد, دانشگاه تربیت مدرس، تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, فریبا, دانشگاه صنعتی اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, محمد, گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، ایران
جعفری سلیم, بابک
جعفریان, زینب, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري (Iran, Islamic Republic of)
جعفریان مقدم , الهه
جلالی, سید غلامعلی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس (Iran, Islamic Republic of)
جلالی هنرمند, سعید, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
جلایی اسفندآبادی, سید عبدالمجید, دانشگاه شهید باهنر، (Iran, Islamic Republic of)
جلیل زاده, مهدیه, دانشگاه تبریز/ دانشکده علوم طبیعی/ گروه علوم زمین (Iran, Islamic Republic of)
جلیلوند, حمید, استاد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
جلیلوند, حمید, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (Iran, Islamic Republic of)
جلیلی قاضی زاده, مهدی, پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جلیلیان, فرزاد, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
جلیلیان, فرزاد, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس (Iran, Islamic Republic of)
جم, فرهاد, فارغ التحصیل حقوق محیط زیست از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (50)    1 2 > >>