جزئیات نویسندگان

آق, ناصر, دانشگاه ارومیه, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 4, شماره 1: بهار 1385 - علوم پایه
    بررسی اثرات زيستی ناپليوس آرتميا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر
    چکیده  PDF