جزئیات نویسندگان

آدابی, محمد حسین, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 10, شماره 1: بهار 1391 - علوم پایه
    بررسی تغییرات عمده اقلیمی ، سن یابی و تعیین نوع دیاژنز در سواحل جنوبی دریای خزر در طی صده گذشته با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن
    چکیده  PDF