جزئیات نویسندگان

آستارایی, علیرضا, دانشگاه فردوسی مشهد, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 10, شماره 1: بهار 1391 - علوم پایه
    تاثیر نانواکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور سدیمی
    چکیده  PDF