جزئیات نویسندگان

آرخی, صالح, دانشگاه ایلام, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 9, شماره 1: بهار 1390 - علوم پایه
    مقایسه تکنیک های مختلف پایش تغییر کاربری اراضی / پوشش گیاهی با استفاده از GIS & RS(مطالعه موردی حوزه دره شهر- استان ایلام )
    چکیده  PDF