عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1384 آب و قانونگذاری چکیده   PDF
عبدالعلی شرقی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 آثار اقتصادي و زيست‌محيطي كاهش موانع واردات: تحليلي در چارچوب تعادل عمومي چکیده   PDF
زکریا فرج زاده, محمد بخشوده, محسن رضایی میرقائد, حمید آماده
 
دوره 14 , شماره 1: بهار 1395 آسيب شناسي کشت گندم ديم استان قزوين با رويکرد تحليل آماري روزهاي بارندگي چکیده   PDF
مهدی پناهی, مینا طاهری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1388 آسیب شناسی توجه روستاییان به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در برپایی مسکن (نمونه موردمطالعه ،سکونتگاه های روستایی استان گیلان ) چکیده   PDF
مهران علی الحسابی, غزال راهب
 
دوره 13, شماره 2: تابستان1394 آشکارسازی تغییرات کاربری و بررسی تاثیر آن بر دامنه‌های دمایی در منطقه یک شهر شیراز چکیده   PDF
محمود احمدی, مهدی نارنگی فرد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1388 آلودگی های ژئوشیمیایی در رودخانه سیاب اسلام شهر ، جنوب تهران چکیده   PDF
محمد یزدی, نرگس بهزاد
 
دوره 14 , شماره 1: بهار 1395 آلودگی زیست محیطی رهش عناصر سنگین در خاک منطقه زاخور (مشگین شهر): تأکیدی بر نقش فرایندهای زمین شناسی چکیده   PDF
مهدیه جلیل زاده, کمال سیاه چشم
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1392 آلودگی و منشأ هیدروکربنهاي آروماتیک چندحلقه ايدر آب سطحی و پساب کلانشهر اصفهان چکیده   PDF
فرید مر, سامان خبازی, بهنام کشاورزی, محمد سراجی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1395 آلودگی پساب صنعتی مخازن ذخیره و توزیع فرآورده‌های نفتی پالایشگاه نفت شازند به فلزات سنگین (نیکل و روی) چکیده   PDF
ثمر مرتضوی, فائزه صابری نسب
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 آیا ترکیب گیاهی بانک بذر خاک قابلیت تشریح جوامع گیاهی رو زمینی را دارند؟ چکیده   PDF
امید اسماعیل زاده, سید محسن حسینی, منصور مصداقی , مسعود طبری , جهانگرد محمدی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 ابعاد قابلیت زندگی محیط در عمل مقایسهي تطبیقی برنامههاي امریکا، انگلستان و استرالیا چکیده   PDF
مرجان نعمتی مهر, علی غفاري
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 اثر pH و زمان بر کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از پساب واقعی صنایع نساجی چکیده   PDF
فاطمه رجب نیا, سید حسین هاشمی, ریحانه رسول زاده, سعید صوفی زاده
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1388 اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون (Olea europaea L.) چکیده   PDF
سید محسن حسینی, عباس اسماعیلی, حبیب مارالیان, اشرف آقابراتی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 اثر افزایش دی‌اکسید کربن، تنش خشکی و اشعۀ فرابنفش بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه چکیده   PDF
حمیدرضا توحیدی مقدم, بهزاد ثانی, حسینعلی شیبانی, سیدعلی محمد مدرس ثانوی
 
دوره 11, شماره 4: زمستان 1392 اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران چکیده   PDF
هومان لیاقتی, حلیمه جهانگرد, نغمه مبرقعی دینان
 
دوره 15، شماره 1: بهار 1396 اثر سطح بستر بر جوامع چسبنده زیستی (بیوفولینگ ) سواحل جنوبی دریای خزر چکیده   PDF
علی نصرالهی, پریسا گلی نیا
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1389 اثرات آتش سوزی بر درصد پوشش گیاهی مراتع استپی ایران (مطالعه موردی در مراتع ا ستان یزد) چکیده   PDF
ناصر باغستانی میبدی, مهدی فرحپور, محمد تقی زارع
 
دوره 15، شماره 2: تابستان 1396 اثرات ته‌نشست نیتروژن شبیه‌سازی شده روی خصوصیات شیمیایی خاک توده افرا پلت چکیده   PDF
مهرسده تفضلی, حمید جلیلوند, سیدمحمد حجتی, نوربرت لمرسدورف
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1386 اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ مزینو طبس چکیده   PDF
محمد یزدی
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1391 اثرات ساده سازی اکوسیستم های مرتعی بر تغییرات تنوع گونه ای و صفات عملکردی بانک بذر خاک چکیده   PDF
پرویز غلامی, جمشید قربانی, مریم شکری
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 ارائه برنامه راهبردي توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده مندبوشهر به روش "فریمن" چکیده   PDF
سید علی جوزي, سحر رضایان, مهدي ایرانخواهی, نبی الله مرادي
 
دوره 11, شماره 3: پاییز 1392 ارائه برنامه مدیریت راهبردي جمعآوري و امحاي پسماندهاي بیمارستانی (مطالعه موردي: شهر بندرعباس) چکیده   PDF
سید علی جوزي, نسرین مرادي مجد, نرجس خاتون فاضلی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهاي تولیدي در کارخانههاي بهرهبرداري و نمکزدایی نفت در اهواز، بر اساس RCRA چکیده   PDF
اعظم نامداری, نعمت ا... جعفرزاده حقیقی فرد, فرامرز ترکیان, ذبیح ا... مزارعی
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1393 ارائه مؤلفه‌های کیفی محیط جهت تسهیل حضور بیماران روانی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: بیماری زوال عقل) چکیده   PDF
فاطمه مقیمی, مهران علی الحسابی
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1395 ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP با رویکردی جدید در آمایش سرزمین کشور (گام دوم: اولویت‌بندی و آمایش کاربری‌های مختلف) چکیده   PDF
مسعود مسعودی, پرویز جوکار
 
1 - 25 (582) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>