palette
تصویر صفحه خانگی مجله

علوم محیطی

شماره جاری : دوره 19، شماره 1، بهار 1400

شاپا چاپی : 1735-1324

شاپا الکترونیکی : 2588-6177

فصلنامه علمی پژوهشی علوم محيطی وابسته به پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی است. انتشار این فصلنامه در سال 1382 شروع و در سال 1385 براساس مصوبه­ کميسيون نشریات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (نامه شماره 7288 / 3) موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی گردید. با توجه به این که پژوهشکده علوم محيطی با اهداف پژوهشی بين رشته ­ایی فعاليت خود را آغاز و با موفقيت ادامه داده است؛ لذا فصلنامه علمی پژوهشی علوم محيطی نيز چنين هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش­ هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمينه­ های آلودگی محيط زیست، کشاورزی اکولوژیک، حقوق محيط زیست، اقتصاد محيط زیست و منابع طبيعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسيستم­ ها، آموزش، ترویج و مدیریت محيط زیست، برنامه­ ریزی، طراحی و ارزیابی محيط زیست می ­پردازد. در حال حاضر این مجله با چاپ منظم 60 مقاله در قالب چهار شماره در سال و به دو زبان فارسی و انگليسی، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختيار علاقه ­مندان به موضوع­ های پژوهشی مرتبط قرار می­ دهد.

اهداف و زمینه ها:

با توجه به این که پژوهشکده علوم محيطي با اهداف پژوهشی بین رشته‌ایی فعالیت خود را آغاز و با موفقیت ادامه داده است؛ لذا فصلنامه علمی-پژوهشـی علوم محيطي نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد: آلودگی محیط زیست؛ کشاورزی اکولوژیک؛ حقوق محیط زیست؛ اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی؛ تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها؛ آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست؛ برنامه‌ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست.

whatshotمقالات پر مخاطب
تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم ارزیابی شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده (SPEI) جهت شناسایی خشکسالی در اقلیم‌های مختلف ایران برنامه ریزی راهبردی احیای محیط طبیعی رود دره های تهران ( نمونه موردی: رود دره درکه ) مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی رتبه بندی شبکه های آبراهه ای رقومی ناپیوسته حوزه های آبخیز با توسعه یک مدل شی ء گرا در محیط GIS نقش فضای سبز محیط‌های آموزشی کودکان در تقویت حس تعلق به مکان(بررسی موردی: مدارس ابتدایی ناحیه دو، شهر شیراز) اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ مزینو طبس برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم برای توسعه اقتصادی مطالعه موردی برنامه ریزی در ایران ارزیابی دو الگوریتم داده کاوی CART و CHAID در پیش بینی دمای هوای ایستگاه سینوپتیک اراک
new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
بررسی اثر تاریخ های کاشت و سطوح کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی و عملکرد ماش (Vigna radiata L.)در استان خوزستان اعتبارسنجی تاثیر افزایش غلظت CO2 روی عملکرد گندم با استفاده از روش فراتحلیل مطالعه جامعه‌شناختی علل مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی شهر تهران: ارائه نظریه‌ای زمینه‌ای فاکتورهای موثر زمین شناسی (رخساره، دیاژنز و تکتونیک) جهت سیلابزنی زون C1 مخزن ایلام میدان اهواز رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) ارزیابی و پیش بینی پراکنده‌رویی شهری شهر زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی طی دوره زمانی(1365-1395) Estimation and prediction of Zanjan’s Urban Sprawl with emphasize on land use changes during (1986-2016) ابررسی آلایندگی ناشی از فلز سنگین کادمیوم و اثر آن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تغذیه ای گیاه یونجه بررسی چالش‌های اجرایی گسترش مسئولیت تولید کننده پسماندها در ایران بررسی روند تغییرات پوشش محدوده بلافصل تالاب انزلی به کمک تکنیک‌های سنجش از دور و چارچوب مفهومی DPSIR تحلیل اثرات عملکرد زیست محیطی بر ادراک سرپرستان خانوار روستایی نسبت به پایداری زیست محیطی در شهرستان باغملک
watch_laterمقالات در دست چاپ

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

email